Uw BRZO, PGS15 en WABO adviseur.

De VNCW Consultants zijn uw adviseur op het gebied van BRZO 2015, PGS15:2016 en WABO omgevingsvergunning milieu en bouw.

Adviseur Aanvraag Wabo omgevingsvergunning.

Het aanvragen van een WABO omgevingsvergunning vraagt om kennis van zaken. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevings-vergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dankzij de brede kennis van onze specialisten zijn de VNCW Consultants de ideale partmer om u te assisteren bij het aanvragen van uw vergunning. Daarnaast staan we u graag bij handhaving en inspecties.

Dus ook advies nodig op het gebied van BRZO, PGS15 of WABO omgevingsvergunning? Bij ons bent u aan het juiste adres!

 Adviseur BRZO en externe veiligheid.

Chemische industrieBedrijven die BRZO plichtig zijn weten welke impact veilig heeft op hun omgeving en voor het bedrijf zelf.Daar is veel kennis bij nodig. Met name bij de identificatie van gevaren is alle hulp welkom. Ondersteuning op het vlak van het BRZO zoals het opzetten ven een veiligheids-beheerssysteem, opstellen van een VR rapport of PBZO document, uitvoeren risicostudies, periodiek (intern) auditeren van het veiligheids-beheerssysteem, periodiek beoordelen van de toereikendheid van het BRZO-beleid en onder-steuning tijdens in- en externe Brzo-inspecties is voor VNCW Consultants gesneden koek.

PGS15Voor deskundig advies raadpleeg de PGS15 specialist.

In de PGS15 staan de regels voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Een juiste interpretatie van de verschillende regels is daarbij onontbeerlijk. Deskundige ondersteuning kan daarbij een uitkomst zijn. VNCW consultants zijn direct betrokken bij de PGS15 en kunnen u als geen ander van advies voorzien. Ook voor het uitvoeren van interne inspecties (als onderdeel van een managementsysteem of repeterend vanuit vergunningvoorschriften, vloeistofdichte vloeren, bewaken jaarplanningen, invullen rapportage verplichtingen) kunnen wij u van dienst.

 Laatste berichten.

Chemielogistiek heeft behoefte aan praktische kennis chemie

Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoordeeld worden op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een meer praktijkgericht inzicht vragen: stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten

PGS 14 handreiking voor brandbeheersings- en brandblussystemen gepubliceerd

PGS 14:2017 ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen’ is gepubliceerd. PGS 14 is bedoeld voor brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). PGS 14 moet in samenhang met PGS 15

In werking treden omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2021

Een paar maanden geleden kondigde minister Schult aan dat de planning van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld zou worden. De nieuwe datum van inwerkingtreding heeft ze nu bekend gemaakt en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. Deze nieuwe datum heeft geen gevolgen voor de einddatum

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbaar commentaar

Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. De nieuwe PGS 7 beschrijft hoe vaste minerale anorganische meststoffen moeten worden opgeslagen volgens de stand der techniek. PGS 7 is in
Brandveiligheid

Handreiking UPD voor VBB-systemen gepubliceerd

De ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is vrijgegeven op de PGS site. Doel De Handreiking UPD voor VBB-systemen heeft als doel om de gebruiker te helpen bij het opstellen van een UPD (Uitgangspuntendocument). De handreiking is gebaseerd op PGS 15, 2016 versie 1.0 (september 2016)
identificatie volgens handreiking

Handreiking PGS risicobenadering

De PGS-reeks wordt omgezet naar een nieuwe stijl. Dit gebeurt in PGS-teams, op basis van een risicobenadering. Met de nieuwe stijl wordt transparanter waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen. Tegelijk krijgt de gebruiker meer houvast om alternatieve maatregelen toe te passen. De handreiking die de teams volgen bij de risicobenadering is nu beschikbaar. De PGS-richtlijnen worden

Ageing thema voor BRZO bedrijven in 2017

In 2017 staat de veroudering van installaties hoog op de agenda van de inspecteurs bij de controle van BRZO bedrijven. Het begrip ageing heeft een brede betekenis, die niet alleen gaat over de ouderdom van systemen, maar ook over de identificatie en over de beheersing van de risico’s. Voor BRZO bedrijven is het belangrijk om

BRZO+ inspecteurs aan de slag met thema Ageing

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 gaan de BRZO+ inspecteurs door het gebruiken van een nieuw inspectie- instrument het thema Ageing inspecteren. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Dit past binnen de bestaande

PGS6 handleiding voor de BRZO:2015 gepubliceerd

De PGS6:2015 is gepubliceerd. Deze  handleiding is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven die onder het besluit vallen. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem
PGS15

Wijzigingen in de PGS15 versie 2016 vragen om advies

Dat de voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen sms vragen oproepen en om advies van een goede PGS15 adviseur vragen verbaasd ons niets. Vaak is het lezen voorbij de regels. Zo kwam bij ons recent te vraag binnen met betrekking tot de inpandige opslag. In de nieuwe PGS15:2016 wordt in voorschrift 3.2.4 aangegeven