Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

 Opstellen kwantitatieve risicoanalyse in het kader BRZO (QRA).

DSCF4767Een QRA (ook wel ‘Kwantitatieve risico analyse’) is een methode om risico’s in de omgeving van risicoveroorzakende bedrijven te berekenen en te visualiseren. QRA’s worden uitgevoerd wanneer op een bepaalde locatie gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die bij vrijkomen kunnen leiden tot directe dodelijke slachtoffers bij omwonenden. Het gaat hierbij om brandbare stoffen en toxische stoffen en met omwonenden worden mensen bedoeld buiten het terrein (extern) van een bedrijf.

Voor het bepalen van de risico’s voor de externe veiligheid worden in een QRA zowel de kansen op als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in rekening gebracht. De resultaten van een QRA zijn afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groepsrisico (GR). Hiermee kunnen bevoegd gezagen en hulpdiensten beslissingen nemen over de aanvaardbaarheid van de risico’s in relatie tot ontwikkelingen bij een bedrijf of in de omgeving van een bedrijf. VNCW Consultants kan voor u uw QRA opstellen.

Download Free Icon  – download leaflet

.

Ja, wij willen assistentie bij de Kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

Bedrijfsnaam

Uw naam (verplicht)

Uw functie

Uw email (verplicht)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer

Uw bericht